Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodująca szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a  także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

RODZAJE PRZEMOCY

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

 

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

 

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;
 

Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.
 

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Doznajesz przemocy?

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

NIE zwlekaj, NIE bądź obojętny! Przemoc sama nie zniknie!

ZGŁOŚ PRZEMOC W RODZINIE !!

Telefony alarmowe (interwencyjne):

112  lub 997

 

Telefony zaufania:

  •  22 668 70 00Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00; 800 70 22 22  - czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
  • 116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
    Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00.
  • 22 635 09 54  - Telefon zaufania dla osób starszych. Czynny od poniedziałku do w godzinach  17.00 – 20.00
  • 800 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Czynny codziennie w godzinach 16.00- 21.00.

PRACOWNIK MERYTORYCZNY

Pedagog – mgr Iwona Wiśniewska
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 9 tel. 81 53 15 378
e-mail: i.wisniewska@pcprleczna.pl

Pracownik socjalny – mgr Dagmara Czyżyk-Bicka
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 12 tel. 81 53 15 379
e-mail: d.czyzyk.bicka@pcprleczna.pl

 

AKTUALNOŚCI:

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 06.03.2023

Przemoc w rodzinie uznawana jest za jeden z najgorszych przejawów przemocy, ponieważ doświadczana jest od najbliższych osób, od których powinno dostawać się miłość, dobro i zrozumienie...

czytaj dalej... na temat: Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI: