Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności projektu „Twoja szansa na sukces II”

26.03.2014

Informuję, iż termin ogłoszenia zapytania ofertowego na zorganizowanie transportu i pobytu w ramach 3 dniowego warsztatu wyjazdowego dla IV grupy Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (15 osób) oraz ich opiekuna i prowadzącego zajęcia merytoryczne psychologa w obiekcie - ośrodku wypoczynkowym, - zlokalizowanym na terenie Roztocza (woj. lubelskie), w związku z realizacją projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uległ przesunięciu.
Planowany termin ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego to 31.03-1.04.2014r.

(26.03.2014)

więcej 

13.02. 2014

Odbyło się spotkanie informacyjne dla IV grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces II”. W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Od 13 lutego uczestnicy będą odbywali spotkania w ramach doradztwa zawodowego i psychospołecznego a następnie zostaną skierowani na szkolenie zawodowe z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.

17.12.2013

Odbyło się spotkanie informacyjne dla III grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces II”. W spotkaniu udział wzięło 12 osób. Od 17 grudnia uczestnicy i uczestniczki będą odbywali spotkania w ramach doradztwa zawodowego i psychospołecznego a następnie zostaną skierowani na szkolenie zawodowe z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych.

10.12.2013

Od 9 grudnia 2013r druga grupa 12 uczestników projektu została skierowana na 4 miesięczne płatne staże.

29.11.2013

Informujemy iż w następujących terminach będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie:

  • w dniach od 2 do 12 grudnia w godzinach 7-15 w biurze projektu mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, pok. Nr 18
  • w dniu 3 grudnia 2013, w godzinach 8-13 w Secession Hotel. 21-010 Łęczna. ul. Stefanii Pawlak 36
  • w dniu 5 grudnia 2013r w godzinach 8-13 Klubie Viva w Cycowie, ul. Chełmska 8a
  • w dniu 10 grudnia 2013, w godzinach 8-13 w Zespole Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62
  • w dniu 12 grudnia 2013, w godzinach 8-13 w Zespole Szkół w Ludwinie, Ludwin 30a
  • w dniu 13 grudnia w godzinach 7-12 w biurze projektu mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, pok. Nr 18

12.11.2013

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie zawodowe z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Jest to pierwsze z 2 szkoleń o podobnym charakterze organizowanych w ramach projektu. Na szkoleniu uczestnicy – uczestniczki nabędą wiedze z zakresu przygotowania zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Szkolenie będzie trwało 19 dni

24.10.2013

Od 23 października 2013r pierwsza grupa 12 uczestniczek projektu została skierowana na 4 miesięczne płatne staże.

23.10.2013

W dniach 21-23.10 odbył się warsztat wyjazdowy dla II grupy uczestników projektu. Grupa przez dwa dni szkoliła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie

16.09. 2013

odbyło się spotkanie informacyjne dla II grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces II”. W spotkaniu udział wzięło 12 osób. Od 16 września uczestnicy będą odbywali spotkania w ramach doradztwa zawodowego i psychospołecznego a następnie zostaną skierowani na szkolenie zawodowe z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych

23.09.2013

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie zawodowe z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych z obsługa kasy fiskalnej. Jest to pierwsze z 3 szkoleń o podobnym charakterze organizowanych w ramach projektu. Na szkoleniu uczestnicy – uczestniczki nabędą wiedze z zakresu przygotowania potraw garmażeryjnych oraz obsługi kasy fiskalnej. Szkolenie będzie trwało 19 dni.

29.08.2013

W dniach 26-28.08 odbył się warsztat wyjazdowy dla I grupy uczestników projektu. Grupa przez dwa dni szkoliła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie

15.07.2013

Odbyło się spotkanie informacyjne dla I grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces II”. W spotkaniu udział wzięło 12 osób. Od 15 lipca Panie będą odbywały spotkania w ramach doradztwa zawodowego i psychospołecznego a następnie zostaną skierowane na szkolenie zawodowe z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych .

10.06.2013

Od 1 czerwca 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej rozpoczęło realizację projektu „Twoja szansa na sukces II”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i stosowanych form wsparcia zamieszczamy poniżej:

(20.06.2013)

więcej 

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej