Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności projektu „Twoja szansa na sukces”

W dniu 25.05.2012r. odbyła się konferencja kończąca projekt pn. „Twoja szansa na sukces” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. (06.06.2012)

więcej 

kwiecień 2012

Trwają staże V grupy uczestników i uczestniczek projektu. W galerii można znaleźć zdjęcia z miejsc odbywania stażu przez Naszych stażystów.

zobacz galerię zdjęć

marzec 2012

Informujemy, iż dwie osoby z IV grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” po zakończonym stażu współfinansowanym ze środków projektu otrzymały zatrudnienie. Gratulujemy!

W marcu zostali skierowani na staż ostatni uczestnicy i uczestniczki z V grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Twoja szansa na sukces”.

luty 2012

Trwają intensywne przygotowania do odbycia staży przez ostatnią V grupę uczestników i uczestniczek projektu. W galeria zdjęcia z treningów kompetencji społecznych.

styczeń 2012

W dniach 19-20 styczeń 2012r. odbył się wyjazd do Kazimierza Dolnego V grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z następujących tematów: przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem, organizacja własnego czasu pracy ,kształtowanie umiejętności i poznanie narzędzi kreowania własnego wizerunku, kształtowanie umiejętności przygotowania wystąpienia publicznego itp. W wolnym czasie osoby uczestniczące w wyjeździe miały możliwość zwiedzenia głównych zabytków Kazimierza Dolnego.

grudzień 2011

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia V grupa uczestników i uczestniczek projektu rozpoczęła trening kompetencji społecznych. Zajęcia będą trwały do 07 marca 2012r.Nastepnie osoby uczestniczące w projekcie zostaną skierowane na 3 miesięczne staż, do wybranych przez siebie pracodawców z terenu województwa lubelskiego.

listopad 2011

Informujemy, iż dwie osoby z III grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” po zakończonym stażu współfinansowanym ze środków projektu otrzymały zatrudnienie. Gratulujemy!

październik 2011

w dniach 03-04 października 2011r. odbył się wyjazd do Kazimierza Dolnego IV grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z następujących tematów: przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem, organizacja własnego czasu pracy ,kształtowanie umiejętności i poznanie narzędzi kreowania własnego wizerunku, kształtowanie umiejętności przygotowania wystąpienia publicznego itp. W wolnym czasie osoby uczestniczące w wyjeździe miały możliwość zwiedzenia głównych zabytków Kazimierza Dolnego.

sierpień 2011

Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia IV grupa uczestników i uczestniczek projektu rozpoczęła trening kompetencji społecznych. Zajęcia będą trwały do 22 listopada 2011r.Nastepnie osoby uczestniczące w projekcie zostaną skierowane na 3 miesięczne staż, do wybranych przez siebie pracodawców z terenu województwa lubelskiego.

lipiec 2011

Informujemy, iż cztery osoby z II grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” po zakończonym stażu współfinansowanym ze środków projektu otrzymały zatrudnienie. Gratulujemy!

czerwiec 2011

Z przyjemnością informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zrobiło kolejny krok w kierunku dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Twoja szansa na sukces” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa wewnętrzna.

zobacz galerię zdjęć

W dniach 20-21 czerwiec 2011r. odbył się wyjazd do Kazimierza Dolnego , III grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z następujących tematów: przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem, organizacja własnego czasu pracy ,kształtowanie umiejętności i poznanie narzędzi kreowania własnego wizerunku, kształtowanie umiejętności przygotowania wystąpienia publicznego itp. W wolnym czasie osoby uczestnicząc e w wyjeździe miały możliwość zwiedzenia głównych zabytków Kazimierza Dolnego.

zobacz galerię zdjęć

maj 2011

Informujemy, iż w dniu 6 maja 2011r. podczas obrad komisji rekrutacyjnej zostały wybrane osoby do udziału w projekcie w ramach III i IV grupy. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowane o jej wyniku. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w rozmowach rekrutacyjnych. Nadal poszukujemy zainteresowanych udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych lub po 45 r. życia z gmin : Ludwin, Puchaczów i Milejów.

W dniu 16 maja III grupa uczestników i uczestniczek projektu rozpoczęła trening kompetencji społecznych. Zajęcia będą trwały do 19 lipca 2011r.Nastepnie osoby uczestniczące w projekcie zostaną skierowane na 3 miesięczne staż, do wybranych przez siebie pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Treningi kompetencji społecznych będą obejmowały spotkania warsztatowe oraz indywidualne z: psychologami, doradcami zawodowymi, ekonomista i pośrednikiem pracy.

zobacz galerię zdjęć

kwiecień 2011

Z przyjemnością informujemy iż dwie osoby z I grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” po zakończonym stażu ze środków projektu otrzymały zatrudnienie! Gratulujemy!

Terminy rekrutacji uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces”. (22.04.2011)

więcej 

Projekt „Twoja szansa na sukces” (14.04.2011)

więcej 

marzec 2011

W marcu zostały skierowani na staż pierwsi uczestnicy z II gr osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostała cześć osób będzie skierowana na staż w terminie późniejszym w zależności od stopnia zaawansowania działań podjętych w tym kierunku.

luty 2011

W dniach 09-10 luty 2011r. odbył się wyjazd do Kazimierza Dolnego , II grupy uczestników i uczestniczek projektu „Twoja szansa na sukces” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z następujących tematów: przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem, organizacja własnego czasu pracy ,kształtowanie umiejętności i poznanie narzędzi kreowania własnego wizerunku, kształtowanie umiejętności przygotowania wystąpienia publicznego itp. W wolnym czasie osoby uczestnicząc e w wyjeździe miały możliwość zwiedzenia głównych zabytków Kazimierza Dolnego oraz przejazdu bryczkami.

zobacz galerię zdjęć

styczeń 2011

Od 10 stycznia 2011r rozpoczęła zajęcia warsztatowe w ramach treningu kompetencji społecznych II grupa Uczestników i Uczestniczek Projektu. Zajęcia trwały do marca 2011r.Nastepnie osoby uczestniczące w projekcie zostały skierowane na 3 miesięczne staż , do wybranych przez siebie pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Natomiast uczestnicy i uczestniczki z I grupy, od stycznia zostali skierowani na 3 miesięczne staże. W gronie pracodawców przyjmujących stażystów znalazły się zarówno instytucje samorządowe jak i lokalni przedsiębiorcy. Celem odbycia stażu było nabycie przez w/w osoby doświadczenia zawodowego.

zobacz galerię zdjęć

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej