Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2014r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2013r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2012r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2011r.Zakończenie realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” 30.06.2015r.

W dniu 29.06.2015r. w restauracji „Emocja” w Łęcznej odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. (30.06.2015)

więcej Doskonalenie siebie...

Doskonalenie siebie to proces, ciągła nauka, to czerpanie nowych przyjemności z życia, wydobywanie i odkrywanie w sobie wciąż nowych umiejętności, obserwowanie własnych postępów oraz dochodzenie do nowych rozwiązań dzięki swoim wysiłkom. (29.05.2015)

więcej W stronę rozwoju osobistego…

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność". Uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia psychologa i pracowników socjalnych. (28.04.2015)

więcej Wzmacnianie pozytywne nabytych umiejętności…

Aktualnie nad wzmacnianiem umiejętności uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” pracuje psycholog. W tym celu organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe oraz utrzymywany jest stały kontakt z pracownikami socjalnymi. (31.03.2015)

więcej Kolejne szanse – kolejne staże w ramach projektu…

Z dniem 04 luty 2015r. kolejni uczestnicy/uczestniczki podjęli realizację staży zawodowych. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na Do tego czasu psycholog zrealizował warsztaty grupowe mające m.in. na celu przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej, utrzymania zatrudnienia, jak również wzmocnienie nabytych umiejętności. Aktualnie staż realizuje 20 osób. (15.02.2015)

więcej Kontynuacja projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2015r.

(30.01.2015)

więcej Ostatni miesiąc wsparcia trenera pracy w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” … oraz pozytywna wizja kontynuacji projektu w 2015r.

(31.12.2014)

więcej Kolejny miesiąc wsparcia w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność za nami…

W październiku i listopadzie br. uczestnicy i uczestniczki zrealizowali/y kolejne warsztaty grupowe z psychologiem. W ramach aktywizacji zawodowej trener pracy przeprowadził zajęcia indywidualne. (28.11.2014)

więcej 

Wsparcie psychologa w ramach grupowych paneli szkoleniowych…

(17.10.2014)

więcej Czas na staż…

We wrześniu 2014r. 15 osób-uczestników/uczestniczek projektu rozpoczęło realizację 3-miesięcznych staży zawodowych. (30.09.2014)

więcej Zrealizowane warsztaty edukacyjne i szkolenia zawodowe „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w ramach projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2014r.

(29.08.2014)

więcej „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” i warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2014r.

W okresie od 04.08.2014r. do 08.08.2014r. realizowane będą warsztaty edukacyjne umożliwiające podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 14 uczestniczek, m.in. w zakresie organizacji czasu osób pozostających bez zatrudnienia. (31.07.2014)

więcej Kolejny etap wsparcia w ramach realizacji projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

W dniu 30.06.2014r. realizowane będą ostatnie panele szkoleniowe w formie warsztatów grupowych prowadzonych przez trenera pracy. Kolejnym etapem będzie przystąpienie uczestników i uczestniczek do realizacji szkoleń zawodowych i warsztatów edukacyjnych. (30.06.2014)

więcej Pierwsze wsparcie w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” już za nami…

W kwietniu i w maju 2014r. realizowane były kolejno panele szkoleniowe w formie warsztatów indywidualnych i grupowych. (30.05.2014)

więcej Zakończenie rekrutacji w projekcie systemowym „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym w 2014 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż z dniem 31 marca 2014r. zakończył się nabór osób na uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność". (10.04.2014)

więcej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w siódmej edycji projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2014 zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, pokój nr 5 lub 9-biuro projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (07.03.2014)

więcej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w siódmej edycji projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

(05.02.2014)

więcej Z dniem 17.01.2014r. rozpoczęliśmy siódmą edycję projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”.

(20.01.2014)

więcej W dniu 31.12.2013r. zakończyła się szósta edycja projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”.

(10.01.2014)

więcej Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczestników do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2013r.

(12.12.2013)

więcej Wystawa prac wykonanych przez uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

(08.11.2013)

więcej Wyjazdowe zajęcia szkoleniowe pn. „Rodzina fundamentem lepszego jutra”

W sierpniu oraz we wrześniu 2013r. uczestnicy i uczestniczki projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” wzięli udział w wyjazdowych zajęciach szkoleniowych pn. „Rodzina fundamentem lepszego jutra” oraz w wyjazdowych „ Zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo”. (02.10.2013)

więcej „Dzień Aktywnego Uczestnika Projektu”

W dniu 27 września 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w swojej siedzibie zorganizowało „Dzień Aktywnego Uczestnika Projektu” dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.09.2013)

więcej Zapraszamy wszystkich uczestników projektu "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" na „Dzień Aktywnego Uczestnika Projektu”

(24.09.2013)

więcej Spotkania integracyjno-kulturalno-artystyczno-edukacyjne

Spotkania integracyjno-kulturalno-artystyczno-edukacyjne przeprowadzone w ramach zadania: Działania o charakterze środowiskowym projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (19.08.2013)

więcej Uczestniczki i uczestnicy projektu zakończyli warsztaty z doradcą zawodowym

Od 15 maja do 24 lipca 2013r. uczestnicy i uczestniczki z poszczególnych grup uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego. Warsztaty zorganizowane zostały na potrzeby projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (31.07.2013)

więcej Pokazy ratownictwa medycznego - pierwsza pomoc to spotkanie zorganizowane w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanego w 2013r.

W dniach 27 oraz 29 maj 2013 roku odbyły się spotkania tematyczne – pokazy ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy. Spotkania zorganizowane zostały na potrzeby projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.06.2013)

więcej Przeprowadziliśmy spotkania informacyjne oraz integracyjno/kulturalno-artystyczno/edukacyjne w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanego w 2013r.

W dniach 23, 26 i 29 kwiecień 2013r. w Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Łęcznej odbyły się spotkania informacyjne zorganizowane w ramach realizowanego projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. (09.05.2013)

więcej Zakończenie rekrutacji w projekcie systemowym „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym w 2013 roku

(09.04.2013)

więcej Ostatnia szansa wzięcia udziału w projekcie systemowym „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanym w 2013r.

(29.03.2013)

więcej Kontynuacja projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2013r.

(20.02.2013)

więcej Rekrutacja do projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" w 2013r.

(28.01.2013)

więcej Kontynuacja projektu systemowego: pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" w 2013r.

(14.01.2013)

więcej Spotkanie świąteczne wraz z podsumowaniem działań w projekcie „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

(29.12.2012)

więcej Zrealizowane działania środowiskowe w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

(28.12.2012)

więcej Spotkanie Andrzejkowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

W dniu 16 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie Andrzejkowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (22.11.2012)

więcej Aktywność przede wszystkim

W październiku Uczestnicy Projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” rozpoczęli realizację Warsztatów Pracy II, Kursów wyrównujących zaległości edukacyjne oraz Zawodowych Warsztatów Aktywizujących. (17.10.2012)

więcej Zrealizowane działania środowiskowe w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

(10.10.2012)

więcej „KURSY ZAWODOWE”

We wrześniu 2012r. rozpoczęła się realizacja Kursów zawodowych dla 10 uczestniczek projektu. Rodzaj kursów zawodowych został określony na podstawie diagnozy potrzeb uczestniczek wykonanej podczas warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego. (17.09.2012)

więcej WYJAZDY SZKOLENIOWE w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”

Sierpień 2012 był miesiącem który upłynął uczestnikom i uczestniczkom projektu pod znakiem wyjazdów szkoleniowych. Warsztaty wyjazdowe realizowane były przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów. (07.09.2012)

więcej „DOBRY PRZYKŁAD”

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” 16 uczestników i uczestniczek projektu – wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo-wychowawczych wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance.
Warsztaty miały na celu wspomaganie procesu uzawodowienia uczestników projektu. (03.09.2012)

więcej WYJAZD SZKOLENIOWY pn. „SAMOOBRONA DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ”

W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2012r. organizowany jest wyjazd do Krasnobrodu – miasto położone jest w powiecie zamojskim nad Wieprzem, na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. W wyjeździe weźmie udział grupa osób kobiet ofiar przemocy domowej i ich otoczenie - Uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (wyjazd 27.08.12r. o godz. 9.00). Podczas wyjazdu Uczestniczki wezmą udział w zajęciach prowadzonych w dwóch blokach: I blok teoretyczny prowadzony przez psychologa ds. profilaktyki oraz II blok praktyczny prowadzony przez trenera samoobrony. W/w zajęcia mają na celu poprawienie poczucia bezpieczeństwa kobiet ofiar przemocy domowej i ich dzieci i nabranie przez nich pewności siebie w sytuacjach zagrożenia oraz oderwanie się od codziennych problemów.

Życzymy powodzenia Zespół projektowy (24.08.2012)

więcej WYJAZD SZKOLENIOWY pn. „SZKOŁA ŻYCIA DLA MŁODYCH”

W dniach od 18 sierpnia do 24 sierpnia 2012r. organizowany jest wyjazd do Krynicy Zdrój – miasto położone jest w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Kryniczanka i jego dopływów. W wyjeździe weźmie udział grupa osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Uczestników i Uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (wyjazd 18.08.12r. o godz. 7.00). Podczas wyjazdu Uczestnicy i Uczestniczki wezmą udział w zajęciach z zakresu Treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Treningu Zastępowania Agresji oraz w zajęciach z zakresu Programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania uzależnień. W/w zajęcia mają na celu wieloaspektowe przygotowanie Uczestników i Uczestniczek do samodzielnego życia, podniesienie poczucia własnej wartości oraz oderwanie się od codziennych problemów.

Życzymy powodzenia Zespół projektowy (17.08.2012)

więcej WYJAZD SZKOLENIOWY Z ELEMENTAMI REHABILITACJI pn. „TRENING Z ZAKRESU ZDROWEGIO SYTLU ŻYCIA”

W dniach od 10 sierpnia do 19 sierpnia 2012r. organizowany jest wyjazd do Czaplinka – miejscowości położonej na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. W wyjeździe weźmie udział grupa osób niepełnosprawnych - Uczestników i Uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (wyjazd 10.08.12r. o godz. 7.00).
Podczas wyjazdu Uczestnicy i Uczestniczki wezmą udział w zajęciach z zakresu Treningu prowadzonego przez dietetyka, rehabilitanta oraz specjalistę ds. edukacji zdrowotnej. Wyjazd szkoleniowy ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości Uczestników i Uczestniczek, poprawę kondycji zdrowotnej świadczonej przez specjalistów oraz oderwanie się od codziennych problemów.
Życzymy powodzenia Zespół projektowy (10.08.2012)

więcej Spotkania warsztatowe organizowane w ramach projektu systemowego pn. "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”.

W dniu 26.06.2012r.rozpoczęły się spotkania warsztatowe organizowane w ramach projektu systemowego pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania dla uczestników projektu prowadzą: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy, psycholog ds. profilaktyki oraz pracownik socjalny - animator. (06.07.2012)

więcej „DZIEŃ INTEGRACJI” REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ”

W dniu 22 czerwca 2012 roku w Łęcznej w Amfiteatrze przy ul. Staszica 9 odbył się „Dzień Integracji” organizowany dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” i ich otoczenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (29.06.2012)

więcej Spotkania informacyjne zorganizowane w ramach projektu systemowego pn. "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”.

W dniach 22.05.2012r., 25.05.2012r. i 28.05.2012r. odbyły się spotkania informacyjne zorganizowane w ramach projektu systemowego pn. :Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkania dla 3 grup projektowych dotyczyły działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu w 2012r. (30.05.2012)

więcej Zakończenie rekrutacji do projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanym w 2012 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2012r. zakończył się nabór osób na uczestników do projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" (10.05.2012)

więcej Kontynuacja projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2012r.

(25.04.2012)

więcej Rekrutacja do projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" w 2012r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje o zmianie terminu rekrutacji do projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. (27.03.2012)

więcej "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(24.02.2012)

więcej Kontynuacja projektu systemowego: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" w 2012r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w roku 2012 będzie kontynuowana realizacja projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" (31.01.2012)

więcej Zrealizowane zadania w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z dniem 31.12.2011r. zakończyło czwarty rok realizacji projektu systemowego pn.:„Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (02.01.2012)

więcej Trening/warsztaty, kursy zawodowe zrealizowane w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2011r.

W bieżącym roku w ramach Aktywnej Integracji Uczestnicy i Uczestniczki projektu systemowego korzystali z różnych form wsparcia, polegających na aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej. Zajęcia miały charakter treningów/warsztatów/kursów zawodowych i realizowane były w podanych niżej terminach: (24.11.2011)

więcej Zrealizowany pobyt rehabilitacyjny zorganizowany w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanego w 2011r.

W dniach od 17.09.11r. do 30.09.11r. 32 osoby niepełnosprawne z grupy projektu systemowego skorzystali z 14-dniowego pobytu rehabilitacyjnego. Pobyt zorganizowano nad polskim morzem w NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji zdrowia i Urody Sanatorium „PANORAMA MORSKA”, a dokładnie w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim. (18.10.2011)

więcej PIKNIK INTEGRACYJNY REALIZAOWANY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „LEPSZE JUTRO ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ” W DNIU 10 WRZEŚNIA 2011 ROKU W ZWIERZYŃCU- PARKU ROZRYWKI

W związku z realizacją projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 10 września 2011 roku w Zwierzyńcu – Parku Rozrywki w Leonowie odbył się Piknik integracyjny dla wszystkich uczestników projektu. (22.09.2011)

więcej Pobyt kobiet w Nałęczowie

W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku zorganizowano w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” wyjazd uczestniczek , 12 kobiet w wieku 18-50 lat do Willi Monika SPA w Nałęczowie. (14.09.2011)

więcej Pobyt w Suścu

W dniach od 22 sierpnia do 26 sierpnia zorganizowano w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” wyjazd uczestników w wieku 15-21 lat(7 osób), wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do Ośrodka Wypoczynkowego „Roztocze” w Suścu. (14.09.2011)

więcej WYJAZD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia organizowany jest wyjazd dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” grupy wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Suścu ( wyjazd 27.08.11r. o godz. 06:30).
Podczas wyjazdu uczestnicy będą brali udział w Treningach kompetencji społecznych, dzięki którym nauczą się efektywnej komunikacji interpersonalnej, asertywności, odkryją swoje mocne strony. Ponadto uczestnicy poprzez udział w treningach z doradcą zawodowym nauczą się m.in. sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. (25.08.2011)

Życzymy powodzenia Zespół projektowyWYJAZD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia organizowany jest wyjazd do Nałęczowa dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” grupy kobiet ofiar przemocy domowej ( wyjazd 27.08.11r. o godz. 7.30).
Podczas wyjazdu uczestniczki wezmą udział w zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie Treningu kompetencji społecznych połączonego z Treningiem zastępowania agresji, mających na celu podniesienie poczucia własnej wartości, poprawę komunikacji w rodzinie, kontrolowanie złości, asertywność. Ponadto treningi z doradcą zawodowym określą predyspozycje edukacyjno-zawodowe, pokażą i nauczą jak sporządzać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji.(25.08.2011)

Życzymy powodzenia Zespół projektowyWYJAZD UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniach od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku o godz. 6.30 rano organizowany jest wyjazd dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” grupy osób objętych indywidualnym programem usamodzielnienia, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do Ośrodka Wypoczynkowego „Roztocze” w Suścu. Podczas wyjazdu uczestnicy będą brali udział w Zespole ćwiczeń psychoruchowych mających na celu podniesienie motywacji do działania, wzrostu poczucia własnej wartości, umiejętności pracy w grupie, a także zarządzanie czasem i podejmowanie decyzji. Ponadto uczestnicy będą uczestniczyli w Treningach kompetencji społecznych, dzięki którym uczestnicy poznają i nauczą się efektywnej komunikacji interpersonalnej, asertywności, a także odkryją swoje mocne strony. Ponadto treningi pokażą i nauczą w jaki sposób należy sporządzać dokumenty aplikacyjne i przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej. (19.08.2011)

Życzymy powodzenia Zespół projektowyCykl spotkań kulturalno-oświatowych zorganizowanych w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanego w 2011r. (28.06.2011)

więcej 

Cykl spotkań kulturalno-oświatowych zorganizowanych w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” realizowanego w 2011r. (14.06.2011)

więcej 

"Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (02.06.2011)

więcej 

"Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (06.05.2011)

więcej 

Kontynuacja projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w 2011r. (25.02.2011)

więcej 

"Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (02.02.2011)

więcej 

"Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (20.01.2011)

więcej 

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej