Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt konsultacyjno - informacyjny

UWAGA

Informujemy, że w dniu 03.10.2018r. (środa) Pani Monika Bartosiak nie przyjmuje. Dyżur został przeniesiony na dzień 26.10.2018r. (piątek) w godz. 17.00- 19.00.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna. Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Informujemy, iż od 18.06.2018r. do 15.12.2018r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. W ramach Punktu dyżurują następujący specjaliści:


- Pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie: mgr Barbara Tryk
Poniedziałki: godz. 15.00 – 16.00

- Specjalista ds. profilaktyki uzależnień: mgr Jacenty Kłoda
Poniedziałki: godz. 17.15 – 19.15

- Prawnik: mgr Monika Bartosiak
Środy: godz. 17.00 – 19.00

- Psycholog: mgr Agata Dudek
Czwartki: godz. 16.00 – 17.00

- Terapeuta ds. uzależnień: mgr Agata Dudek
Czwartki: godz. 17.00 – 18.00

- Konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie: mgr Ewa Góra - Haraszczuk
Czwartki: godz. 16.30 – 18.30 (co drugi czwartek danego miesiąca począwszy od września 2018r.)

- Pracownik socjalny: mgr Artur Krysa
Czwartki: godz. 16.30 – 18.30 (co drugi czwartek danego miesiąca począwszy od września 2018r.)

Oferta Punktu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łęczna (dorosłych, dzieci i młodzieży), którzy borykają się z problemami uzależnienia od alkoholi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Ulotka 2018
Ulotka Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (PDF): STRONA A / STRONA B

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna. Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
DZIAŁAJĄCY PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ

Oferuje pomoc w zakresie:

  • konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
  • pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień,
  • szkolenia i edukacja nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • szkolenia i edukacja rodziców i dzieci w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
  • współpraca i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, pedagogów, studentów, pracowników służb społecznych, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych,
  • konsultacje i porady dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
  • udzielanie pomocy prawnej,
  • dyżury specjalisty ds. uzależnień,
  • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Udzielane porady są bezpłatne.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych dofinansowana jest ze środków Gminy Łęczna. Odwiedź Serwis Urzędu Miejskiego

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej