Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor i pracownicy PCPR

Dyrektor PCPR – mgr Agnieszka Korzeniewska

Dział finansowo księgowy:

Główna księgowa - mgr Marta Tomczak tel. 81 53 15 380
Księgowa - mgr Katarzyna Gruszecka

Zespół administracyjno - pomocniczy:

Sekretariat - Referent administracyjno - biurowy - mgr Monika Pastuszak tel. 81 53 15 384
Referent ds. kadrowych - mgr Kornelia Bartoch tel. 81 53 15 382

Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

Referent ds. rehabilitacji społecznej - mgr Anna Kłoda tel. 81 53 15 366
Referent ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej - mgr Agnieszka Zakościelna tel. 81 53 15 366

Dział opieki nad dzieckiem i rodziną:

Inspektor ds. świadczeń - mgr Agnieszka Słoboda tel. 81 53 15 377
Pracownik socjalny - mgr Barbara Tryk tel. 81 53 15 376

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Katarzyna Łoś tel. 81 53 15 372
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Zofia Bieleszuk tel. 81 53 15 372
(w zastępstwie za pracownika Panią mgr Dagmarę Czyżyk-Bicką)

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Wioletta Gołębiowska tel. 81 53 15 372

Psycholog - mgr Marta Ślusar tel. 81 53 15 367
(w zastępstwie za pracownika Panią mgr Sylwię Grabowską)

Pedagog - mgr Ewa Góra – Haraszczuk tel. 81 53 15 378
Radca prawny - mgr Konrad Klepcarz tel. 81 53 15 381

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej