Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny Samorząd 2017

INFORMACJE

 • Program Aktywny Samorząd 2017
 • Kierunki działań i warunki brzegowe
 • Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczenia wniosku
 • Procedury realizacji Programu Aktywny Samorząd 2017
 • Uchwała nr 71/2016
 • Aktywny Samorząd - informacje na stronie internetowej PFRON
  Terminy przyjmowania wniosków w ramach modułu II:
  semestr letni 2016/2017 - od 10.03.2017r. do 30.03.2017r.,
  semestr zimowy 2017/2018 - od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.  Dokumenty do pobrania

  MODUŁ I - Obszar A - zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  MODUŁ I - Obszar A - zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B
  MODUŁ I - Obszar B - zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  MODUŁ I - Obszar B - zadanie 2 dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznegi i oprogramowania
  MODUŁ I - Obszar C - zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  MODUŁ I - Obszar C - zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  MODUŁ I - Obszar C - zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
  MODUŁ I - Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  MODUŁ II
 • Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej