Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Opieka Wytchnieniowa

Program Opieka Wytchnieniowa - ZAPRASZAMYGłównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności gdzie występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki /pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w zakresie:

  • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Materiały informacyjne:

Czwartek 31.10.2019

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej