Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne w 2014 r.

Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 17/TSII/POKL/2014 z dnia 06.11.2014r. na organizację i obsługę konferencji kończącej projekt "Twoja szansa na sukces II" (18.11.2014)

Informacja o wyborze oferty na organizację i obsługę konferencji (plik PDF, 69 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/TSII/POKL/2014 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: organizacja i obsługa konferencji kończącej projekt "Twoja szansa na sukces II" (06.11.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na organizację i obsługę konferencji (plik PDF, 296 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 3/LJ/POKL/2014 z dnia 17.10.2014r. i wyboru oferty na dostawę usługi cateringowej dla 64 uczestników/-czek projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.10.2014)

Informacja o wyborze oferty na realizację usługi cateringowej (plik PDF, 648 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/LJ/POKL/2014 dostawa i wydanie posiłków dla 64 uczestników/czek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (17.10.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 366 KB)


Rozeznanie cenowe rynku dotyczy przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkolenia wg Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Towarzystwa Nasz Dom (10.09.2014)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego (plik PDF, 492 KB)


Rozeznanie cenowe rynku przeprowadzane w celu zbadania ofert rynku i oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie w 2014r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn.: „Gniewni Ludzie” (15.07.2014)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego (plik PDF, 654 KB)


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.LJ.222.01.2014 (data zamieszczenia 17.06.2014)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH i SZKOLEŃ w ramach projektu systemowego _Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/TSII/POKL/2014 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla V grupy 13 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (22.05.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 314 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, i pobytu w ramach 3 dniowego warsztatu wyjazdowego dla V grupy Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (22.05.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie 3 dniowego warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 457 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, dla 13 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” na szkolenie zawodowe odbywające się w Lublinie (22.05.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu na szkolenie zawodowe (plik PDF, 288 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 13/TSII/POKL/2014 z dnia 08.05.2014r. na świadczenie usług pośrednika pracy (20.05.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 131 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 3/LJ/POKL/2014 z dnia 30.04.2014r. i wyboru oferty na świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych. (14.05.2014)

Informacja o wyborze oferty na na świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych. (plik PDF, 118 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 2/LJ/POKL/2014 z dnia 30.04.2014r. i wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów animacyjnych w postaci zajęć teoretyczno-praktycznych dla 64 uczestników/-czek projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (14.05.2014)

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów animacyjnych (plik PDF, 175 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 1/LJ/POKL/2014 z dnia 30.04.2014r. i wyboru oferty na realizację usługi cateringowej dla 64 uczestników/-czek projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (14.05.2014)

Informacja o wyborze oferty na realizację usługi cateringowej (plik PDF, 161 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego Nr 1/LJ/POKL/2014 z dnia 30.04.2014r. na umieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (14.05.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy umieszczenia ogłoszenia w prasie o realizacji projektu (plik PDF, 156 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pośrednika pracy wspierającego aktywizację zawodową 13 uczestników/uczestniczek projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”. (08.05.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 496 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/LJ/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych. (30.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych (plik PDF, 469 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LJ/POKL/2014 dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów animacyjnych w postaci zajęć teoretyczno - praktycznych dla uczestników/czek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów animacyjnych (plik PDF, 348 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/LJ/POKL/2014 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla pięciu grup uczestników/czek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 434 KB)


Rozeznanie cenowe Nr 1/LJ/POKL/2014 z dnia 30.04.2014r.
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie w prasie o realizacji projektu pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (30.04.2014)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na umieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu (plik PDF, 228 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 11/TSII/POKL/2014 z dnia 15.04.2014r. na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (23.04.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (plik PDF, 203 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, dla 15 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” na szkolenie zawodowe (17.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu na szkolenie zawodowe (plik PDF, 289 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (15.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (plik PDF, 500 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 9/TSII/POKL/2014 z dnia 02.04.2014r. na świadczenie usług pośrednika pracy (10.04.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 133 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (02.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu na szkolenie zawodowe (plik PDF, 443 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pośrednika pracy wspierającego aktywizację zawodową 15 uczestników/uczestniczek projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”. (02.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 754 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, ubezpieczenia i pobytu w ramach warsztatu wyjazdowego dla 15 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (01.04.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 355 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 20.03.2014r.
Przedmiot zamówienia: Dwukrotne umieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie informacji o organizacji staży przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach projektu „Twoja szansa na sukces II” (20.03.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dwukrotne umieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie informacji o organizacji staży (plik PDF, 736 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego z dnia 12.03.2014r. na dostarczenie i wydanie posiłków dla 15 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (20.03.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy dostarczenia i wydania posiłków (plik PDF, 263KB)


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 7/TSII/POKL/2014 z dnia 12.03.2014r. (20.03.2014)

Informacja o unieważnienieniu zapytania ofertowego Nr 7/TSII/POKL/2014 (plik PDF, 330KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, ubezpieczenia i pobytu w ramach warsztatu wyjazdowego dla 15 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (12.03.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 355 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/TSII/POKL/2014 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla 15 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (12.03.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 365 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 5/TSII/POKL/2014 z dnia 27.02.2014r. na świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (12.03.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (plik PDF, 195 KB)


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.TSII.222.01.2014 (06.03.2014)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: Zakładanie i prowadzenie gospodarstw agroturystycznych z elementami technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz Produkcja wyrobów garmażeryjnych z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (27.02.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usługi z zakresu medycyny pracy (plik PDF, 488 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 4/TSII/POKL/2014 z dnia 12.02.2014r. na świadczenie usług pośrednika pracy (24.02.2014)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 131 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pośrednika pracy wspierającego aktywizację zawodową 12 uczestników/uczestniczek projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”. (12.02.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 754 KB)


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/TSII/POKL/2014 z dnia 04.02.2014r. (12.02.2014)

Informacja o unieważnienieniu zapytania ofertowego Nr 3/TSII/POKL/2014 (plik PDF, 104 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/TSII/POKL/2014
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pośrednika pracy wspierającego aktywizację zawodową 12 uczestników/uczestniczek projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”. (04.02.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 754 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/TSII/POKL/2014 dotyczy zorganizowania transportu, ubezpieczenia i pobytu w ramach warsztatu wyjazdowego dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (04.02.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 443 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/TSII/POKL/2014 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (04.02.2014)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 443 KB)


Archiwum zamówień publicznych w 2014 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2013 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2012 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2011 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2010 r.

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej