Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne w 2013 r.

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 28.11.2013r. na organizację i obsługę konferencji podsumowującej realizację projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (11.12.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy organizacji i obsługi konferencji (plik PDF, 645 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 28.11.2013r. - dotyczy organizacji i obsługi konferencji podsumowującej realizację projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (28.11.2013)

Szczegóły rozeznania cenowego dotyczy organizacji i obsługi konferencji (plik PDF, 810 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 20.11.2013r. na przeprowadzenie zajęć artystycznych - wykonanie ozdób świątecznych ze szkła dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (25.11.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć artystycznych (plik PDF, 365 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 20.11.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć artystycznych - wykonanie ozdób świątecznych ze szkła dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (20.11.2013)

Szczegóły rozeznania cenowego dotyczy przeprowadzenia zajęć artystycznych (plik PDF, 800 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego Nr 10/TSII/POKL/2013 z dnia 18.10.2013r. na świadczenie usług pośrednika pracy (29.10.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 119 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (18.10.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 206 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/TSII/POKL/2013
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pośrednika pracy wspierającego aktywizację zawodową 12 uczestników/uczestniczek projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces II”. (18.10.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług pośrednika pracy (plik PDF, 443 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 10.10.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć artystycznych - wykonanie ozdób ze szkła dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (14.10.2013)

Informacja o wyborze oferty dotycząca przeprowadzenia zajęć artystycznych (plik PDF, 378 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 10.10.2013r. - dotyczy nauki tańca integracyjnego w ramach spotkań integracyjno - kulturalno - artystyczno - edukacyjnych dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (14.10.2013)

Informacja o wyborze oferty dotycząca nauki tańca integracyjnego (plik PDF, 378 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 10.10.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć artystycznych - wykonanie ozdób ze szkła dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (10.10.2013)

Szczegóły rozeznania cenowego dotyczy przeprowadzenia zajęć artystycznych (plik PDF, 820 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 10.10.2013r. - dotyczy nauki tańca integracyjnego w ramach spotkań integracyjno - kulturalno - artystyczno - edukacyjnych dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (10.10.2013)

Szczegóły rozeznania cenowego dotyczy nauki tańca integracyjnego(plik PDF, 729 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (07.10.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 162 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (07.10.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 136 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/TSII/POKL/2013 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (03.10.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie posiłków (plik PDF, 948 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/TSII/POKL/2013 dotyczy zorganizowania transportu, ubezpieczenia i pobytu w ramach warsztatu wyjazdowego dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (03.10.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 939 KB)


Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 7/TSII/POKL/2013 z dnia 12.09.2013r. dotyczy zorganizowania w ramach warsztatu wyjazdowego: pobytu, transportu i ubezpieczenia dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (03.10.2013)

Informacja o unieważnienieniu zapytania ofertowego Nr 7/TSII/POKL/2013 (plik PDF, 287 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 17.09.2013r. -dotyczy zapewnienia cateringu podczas "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (20.09.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego zapewnienia cateringu podczas "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" (plik PDF, 636 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 17.09.2013r. - zorganizowanie imprezy "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (20.09.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na zorganizowanie imprezy "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" (plik PDF, 621 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (20.09.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 162 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (20.09.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 136 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 17.09.2013r. - dotyczy zapewnienia cateringu podczas "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (17.09.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego dotyczy zapewnienia cateringu podczas Dnia Aktywnego Uczestnika Projektu (plik PDF, 705 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 17.09.2013r. - zorganizowanie imprezy "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (17.09.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na zorganizowanie imprezy Dnia Aktywnego Uczestnika Projektu (plik PDF, 735 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 10.09.2013r. - dotyczy kompleksowej organizacji "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (16.09.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na kompleksową organizację "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu"(plik PDF, 332 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/TSII/POKL/2013 dotyczy zorganizowania w ramach warsztatu wyjazdowego: pobytu, transportu i ubezpieczenia dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II”(12.09.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 918 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/TSII/POKL/2013 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (12.09.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie posiłków (plik PDF, 953 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 10.09.2013r. - dotyczy kompleksowej organizacji "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (10.09.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na organizację Dnia Aktywnego Uczestnika Projektu (plik PDF, 786 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy rozeznania cenowego z dnia 03.09.2013r. na kompleksową organizację "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (10.09.2013)

Szczegóły dotyczące unieważnienia rozeznania cenowego na kompleksową organizację "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" (plik PDF, 315 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 03.09.2013r. - dotyczy kompleksowej organizacji "Dnia Aktywnego Uczestnika Pojektu" dla 64 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (03.09.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na organizację Dnia Aktywnego Uczestnika Projektu (plik PDF, 786 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (27.08.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 171 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (27.08.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 62 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 19.08.2013r. i wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu fotografii dla 10 uczestników/ uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (21.08.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu fotografii (plik PDF, 352 KB)


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.LJ.222.02.2013 (19.08.2013)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.TSII.222.01.2013 (19.08.2013)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Rozeznanie cenowe z dnia 18.08.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć z zakresu fotografii dla 10 uczestników/ uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (19.08.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu fotografii (plik PDF, 779 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 07.08.2013r. i wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu techniki decoupage dla 10 uczestników/ uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (09.08.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu techniki decoupage (plik PDF, 353 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.07.2013r. na zorganizowanie w ramach warsztatu wyjazdowego: pobytu, transportu i ubezpieczenia dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (09.08.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 300 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.07.2013r. na przygotowanie projektów, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych związanych z realizacja projektu „Twoja szansa na sukces II” (09.08.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na przygotowanie materiałów graficznych (plik PDF, 335 KB)


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.07.2013r. na dostarczenie i wydanie posiłków dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (08.08.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na dostarczenie i wydanie posiłków (plik PDF, 260 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 07.08.2013r. - dotyczy poprowadzenia zajęć z zakresu techniki decoupage dla 10 uczestników/ uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (07.08.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu techniki decoupage (plik PDF, 1,07 MB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/TSII/POKL/2013 dotyczy zorganizowania w ramach warsztatu wyjazdowego: pobytu, transportu i ubezpieczenia dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II”(30.07.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie warsztatu wyjazdowego (plik PDF, 269 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/TSII/POKL/2013 dotyczy przygotowania projektów, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych związanych z realizacja projektu „Twoja szansa na sukces II” (30.07.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie materiałów promocyjnych (plik PDF, 279 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/TSII/POKL/2013 dotyczy dostarczenia i wydania posiłków dla 12 Uczestników/czek projektu „Twoja szansa na sukces II” (30.07.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na dostarczenie posiłków (plik PDF, 289 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (25.07.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 558 KB)


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.01.2013 (18.07.2013)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 10.07.2013r. i wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (15.07.2013)

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu (plik PDF, 327 KB)


Sprostowanie dotyczy zapytania ofertowego nr 2/TSII/POKL/2013 z dnia 9.07.2013r. (12.07.2013)

Sprostowanie dotyczy zapytania ofertowego nr 2/TSII/POKL/2013 z dnia 9.07.2013r. (plik PDF, 90 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 10.07.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (10.07.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z wizażu (plik PDF, 673 KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/TSII/POKL/2013 dotyczy zakupu zestawu komputerowego, oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego (09.07.2013)

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego (plik PDF, 224 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu rozeznania cenowego z dnia 05.07.2013r. na przeprowadzenie zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (09.07.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o unieważnieniu rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu (plik PDF, 87 KB)


Rozeznanie cenowe z dnia 05.07.2013r. - dotyczy przeprowadzenia zajęć z wizażu dla 15 uczestniczek projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (05.07.2013)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego na przeprowadzenie zajęć z wizażu (plik PDF, 675 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (02.07.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 550 KB)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (27.06.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 208 KB)


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (13.06.2013)

Szczegóły dotyczące ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego (plik PDF, 550 KB)


Archiwum zamówień publicznych w 2014 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2013 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2012 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2011 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2010 r.

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej