Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne w 2012 r.

Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.11.2012r. i wyboru oferty na zorganizowanie spotkania świątecznego wraz z podsumowaniem działań w projekcie dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (04.12.2012)

Szczegóły dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy spotkania świątecznego (plik PDF)


Rozeznanie cenowe - Zorganizowanie spotkania świątecznego wraz z podsumowaniem działań w projekcie „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(22.11.2012)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego – dotyczy zorganizowania spotkania świątecznego (plik PDF)


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.10.2012r. i wyboru oferty na zorganizowanie i poprowadzenie spotkania andrzejkowego dla 60 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (31.10.2012)

Szczegóły dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy spotkania andrzejkowego (plik PDF)


Rozeznanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i poprowadzenie spotkania andrzejkowego dla 60 uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(22.10.2012)

Szczegóły dotyczące rozeznania cenowego – dotyczy zorganizowania spotkania andrzejkowego (plik PDF)


Informacja o wyborze oferty dotyczy ogłoszenia o przetargu z dnia 04.09.2012r. na sprzedaż miału węglowego. (20.09.2012)

szczegóły


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż miału węglowego (05.09.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 23.08.2012r. i wyboru oferty na opracowanie i zamieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (04.09.2011)

szczegóły


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż miału węglowego z dnia 07.08.2012r. (04.09.2012)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.07.2012 (03.09.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Rozeznanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie w prasie o realizacji projektu pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" (23.08.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego rynku z dnia 31.07.2012r. i wyboru oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” Resortowego Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (09.08.2012)

szczegóły


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż miału węglowego (07.08.2012)

szczegóły


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dotyczy ogłoszenia o przetargu na sprzedaż miału węglowego z dnia 26.07.2012r. (02.08.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe rynku - przeprowadzane w celu zbadania ofert rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych oraz usługi szkolenia dla dotychczasowych spokrewnionych rodzin zastępczych, które ze względu na nowa definicję spokrewnionych rodzin zastępczych stały się niezawodowymi rodzinami zastępczymi w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), co powoduje konieczność dodatkowego przeszkolenia tych rodzin dla spełnienia potrzeb wymogów formalnych. (01.08.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy zapytania cenowego z dnia 06.07.2012r. i wyboru oferty na wykonanie remontu drogi dojazdowej do budynku usytuowanego na działce 2581/6 przy ulicy Staszica 9 w Łęcznej (27.07.2012)

szczegóły


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż miału węglowego (26.07.2012)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.05.2012 (25.07.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych pn. „Samoobrona dla ofiar przemocy domowej”w formie TRENINGU dla 18 kobiet ofiar przemocy domowej wraz z otoczeniem (20 dzieci w wieku od 6 do 17 lat) w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.04.2012 (19.07.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych pn. „Szkoła życia dla młodych” w formie TRENINGU dla 16 osób – wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 09.07.2012 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie gry zespołowej Paintball dla 16 uczestników projektu "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" (18.07.2012)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.03.2012 (11.07.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych pn. „Samoobrona dla ofiar przemocy domowej”w formie TRENINGU dla 18 kobiet ofiar przemocy domowej wraz z otoczeniem (20 dzieci w wieku od 6 do 17 lat) w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.02.2012 (11.07.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych z elementami rehabilitacji pn. „Trening z zakresu zdrowego stylu życia” w formie TRENINGU z elementami rehabilitacjidla 28 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym co najmniej 10 osób z orzeczeniem w stopniu znacznym) w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Rozeznanie cenowe z dnia 09.07.2012 r. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie gry zespołowej Paintball dla 16 uczestników projektu "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność"(09.07.2012)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342.01.2012 (09.07.2012)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych pn. „Szkoła życia dla młodych” w formie TRENINGU dla 16 osób – wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu systemowego "Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 12.06.2012 r. na umieszczenie ogłoszenia w prasie o konferencji kończącej projekt „Twoja szansa na sukces” (22.06.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 05.06.2012r. i wyboru oferty na zorganizowanie zajęć animacyjno-sportowych dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (18.06.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 05.06.2012r. i wyboru oferty na zorganizowanie i poprowadzenie Dnia Integracji dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (18.06.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 05.06.2012r. i wyboru oferty na zapewnienie cateringu podczas Dnia Integracji dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (18.06.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie w prasie o realizacji projektu pn. „Twoja szansa na sukces” (12.06.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia (06.06.2012)Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć animacyjno -sportowych dla 16 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 lat mających na celu integrację uczestników, naukę komunikacji i współpracy w grupie, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach.(06.06.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia (05.06.2012)Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie cateringu (przekąski ciepłe i zimne, napoje bezalkoholowe) dla 82 uczestników w/w projektu podczas Dnia Integracji, a także możliwość zakupu przez pozostałych uczestników imprezy. (05.06.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 05.06.2012r. Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i poprowadzenie Dnia Integracji dla uczestników w/w projektu ich rodzin i otoczenia, Zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej, a także różnych atrakcji podczas Dnia Integracji dla uczestników w/w projektu. (05.06.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 11.05.2012 r. na umieszczenie ogłoszenia w prasie o konferencji kończącej projekt „Twoja szansa na sukces” (21.05.2012)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 7.05.2012 r. na zorganizowanie konferencji kończącej projekt „Twoja szansa na sukces”(11.05.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest ogłoszenie w prasie o organizacji konferencji kończącej realizację projektu pn. „Twoja szansa na sukces” (11.05.2012)

szczegóły


Rozeznanie cenowe - Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie konferencji kończącej projekt „Twoja szansa na sukces” (7.05.2012)

szczegóły


Archiwum zamówień publicznych w 2014 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2013 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2012 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2011 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2010 r.

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej