Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności - Program korekcyjno - edukacyjny pn. „Gniewni ludzie”

Program korekcyjno - edukacyjny pn. „Gniewni ludzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu powiatu łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Spotkanie inaugurujące otwarcie grupy zaplanowane zostało na dzień 26 września 2014r. o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, mieszczącym się przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 31 11.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie

data utworzenia: wtorek 09.09.2014

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej