Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

"Razem przeciwko przemocy"

"Razem przeciwko przemocy"

W dniu 02.10.2015 r. - Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy - rozpoczynamy kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego pt. "Razem przeciwko przemocy" organizowaną wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod honorowym patronem Burmistrza Łęcznej i Starosty Łęczyńskiego.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie,jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie. Działania rozpoczynamy od konkursu plastycznego na plakat kampanii w szkołach na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

W okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. w ramach kampanii zaplanowano:

  • Konferencję "Razem przeciwko Przemocy- STOP Przemocy Domowej" dla przedstawicieli instytucji pomocowych w dniu 26.11.2015 r.
  • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży i rodziców w szkołach na terenie Powiatu Łęczyńskiego
  • Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w PCPR Łęczna
  • Dyżury specjalistów w Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w MOPS Łęczna
  • Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w PCPR
  • Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w MOPS
  • Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  • Dystrybucja ulotek i plakatów informacyjno –edukacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej.

Organizatorzy kampanii:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

data utworzenia: piątek 02.10.2015